วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2554

<a href="http://www.patsiri.com">www.patsiri.com</a>

เกิดมาชาติหนึ่งนั้นอายุสั้นนักเมื่อเทียบกับเทวดาระดับต้นก้ 36000 ปีมนุษย์ เพราะฉนั้นอายุคนก็เมื่อเทียบกับเทวดาก็ เท่ากับมด หรือ ยุง หมัดหมา เห็นจะได้ จงรีบทำดี มีศีลห้าไว้ประจำ จิต ประจำ วาจา และ กายให้ตลอดชีวิต มีความ กตัญญู ต่อผู้มีพระคุณ เช่นพ่อแม่ ครูบาอาจารย์
ภัทรศิริแสวง หลงศิริ

อ้างถึง: นิทานชาดก (ดูบน Google Sidewiki)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น